Terapija kroz Kur'an i hadis

Terapija kroz Kur'an i hadis

Redovna cijena €24,90 €0,00 Jedinična cijena po
. .

Djelo s ovom tematikom nudi jedan novi, islamski pristup psihoterapiji oslikavajući čitaocu dokaznu i praktičnu perspektivu potkrijepljenu kur'anskim i hadiskim porukama čovječanstvu. 

Autorica ističe značaj i dubinu načela Kur'ana i sunneta u domenu razumijevanja psihologije čovjeka i pružanja psihološke pomoći naglašavajući pritom razliku između terapijske i da'vske sesije.

Inspirisana posebnim vrednovanjem džemata i međuljudskih odnosa uopće u Islamu, dr. Feryad potvrđuje važnost poštovanja ličnosti i isticanja pozitivnih strana unutar terapeutskog odnosa.

Kroz sadržaj su pažljivo protkane brojne vrijednosti i pravila vođenja terapije, kao što su: uspostavljanje povjerenja u terapeutskom odnosu, naglašavanje saradnje i aktivnog sudjelovanja način vođenja i strukturiranja terapije, orijentiranost na cilj i usmjerenost na problem te bitnost postavljanja realnih očekivanja.

Ovakav edukativan pristup terapiji ima za cilj naučiti klijenta da bude sam svoj terapeut primjenjujući naučene tehnike promjene mišljenja, osjećanja i ponašanja.

Sličan način promjena u ponašanju nalazimo u životu ashaba Poslanika s.a.v.s. koje autorica precizno navodi i potkrepljuje ajetima Uzvišenog Gospodara. Na taj su način na jednom mjestu okupljeni dragocjeni resursi koji mogu koristiti kako psiholozima, tako i korisnicima savjetodavne terapije ali i svima onima koji nastoje brinuti o svom mentalnom zdravlju.    

prof. Elma Avdić, mr. psihologije

Autor

Dr. Ferjad A. Husein

Uvez

Tvrdi

Format

A5

Broj stranica

336

Godina izdanja

2023