Buđenje ambicija

Buđenje ambicija

Redovna cijena €22,90 €0,00 Jedinična cijena po
. .

Veliki alim, cijenjeni imam, hafiz hadisa i kritičar Ibn Redžeb el-Hanbeli, autor je ovog kapitalnog djela. Knjiga „Buđenje ambicija“ sadrži hadise koji su iz “Dževami’ el-kelim”. Autor, Ibn Redžeb el-Hanbeli, je dodao još 8 hadisa na 42 hadisa imama En-Nevevija tako da knjiga sadrži ukupno komentar 50 hadisa.

Hadisi koji su navedeni u ovoj knjizi temeljito i opširno su protumačeni. Za razliku od njenog prvog izdanja arapski tekst svakog hadisa je izvokaliziran, što predstavlja olakšicu za svakog čitaoca koji hadise želi pročitati i na arapskom jeziku.

Izdavač

El Kelimeh

Autor

Redžeb El-Hanbeli

Uvez

Tvrdi

Format

B5

Broj stranica

662