Djela srca
Djela srca

Djela srca

Redovna cijena €22,90 €0,00 Jedinična cijena po
. .

“Dugo sam iščitavao knjige i brošure, slušao i gledao predavanja na ovu temu, da bih nakon svega toga odlučio da napišem nešto o ovoj suštinskoj temi, kako bih sebe i svoju braću muslimane podstaknuo na još veću brigu o svome srcu koje će nam jedino kod Uzvišenog Allaha na Sudnjem danu koristiti.

Prilikom pisanja Djela Srca i upoznavanja sa najbitnijim srčanim djelima najviše sam se okoristio predavanjima i pisanim djelima uvaženog šejha Muhammeda Saliha el-Munedždžida, Allah ga poživio u imanu i dobrim djelima, također, predavanjima i pisanim djelima uvaženog Šejha Halida b. Osmana es-Sebta, Allah ga čuvao i podario mu svaki hajr oba svijeta, zatim predavanjima šejha Abdurahmana el-Ąjida, Abdulaha Vekila eš-šejha i drugih istaknutih učenjaka našeg vremena.

U ovom djelu obradio sam petnaest plemenitih moralnih osobina i šest opakih bolesti, prezrenih osobina, od kojih bi vjernik trebao biti najudaljeniji. Prilikom obrade svih tih tema nastojao sam se držati sljedećeg redoslijeda: l Uvod, koji sadrži kratak opis određene osobine; značenje (jezičko i terminološko) osobine; spomen te osobine u Kur’anu, Sunnetu i riječima ispravnih prethodnika; kako kod sebe izgraditi dotičnu osobinu ako je riječ o pozitivnoj, ili kako je odstraniti od sebe i liječiti se od nje ukoliko je riječ o negativnoj osobini; pokazatelji dotične osobine, koristi i vrijednosti, te odlike spomenute osobine.

Na kraju djela općenito sam obradio temu tevbe iskrenog pokajanja Uzvišenom Allahu kao podsticaj svima nama da se iskreno pokajemo svome Gospodaru i istinski Mu se vratimo. Nastojao sam za sve spomenuto u ovoj knjizi, od hadisa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i izjava naših ispravnih prethodnika, islamskih učenjaka i velikana, da navedem izvor. Negdje to nisam bio u mogućnosti jer sam navedene izjave čuo na predavanjima. Tragao sam za njihovim izvorom ali ga na kraju ipak nisam našao. Medutim, zbog pouka i poruka koje te izjave u sebi nose, ostavio sam ih u knjizi.” – predgovor autora Hajrudina Tahira Ahmetovića.


Autor

Hajrudin Tahir Ahmetović

Uvez

Tvrdi

Format

B5

Broj stranica

440