Karakter muslimana
Karakter muslimana

Karakter muslimana

Redovna cijena €16,90 €0,00 Jedinična cijena po
. .

Ovo su citati iz Kur’ana i Sunneta koji muslimana usmjeravaju na vrline bez kojih njegova vjera ne može opstojati i koje čine njegovu ovosvjetsku i onosvjetsku sreću. Te citate sam propratio sažetim objašnjenjima koja razmatraju današnje devijantno i dekadentno stanje muslimana uslijed krize u kojoj se nalazi njihova etika…

Zadovoljio sam se ajetima koje sam naveo i hadisima koje sam citirao i zato se nisam zanimao navođenjem citata iz drugih izvora, kao što su izreke imama, mudrosti učenjaka, savjeti pobožnjaka i etičara, uprkos tome što naša baština obiluje njima. Htio sam da nam arbitar bude samo šerijat i da iz njega izvučem pedagoške momente budući da su to Božanske smjernice kojih se musliman mora pridržavati i radi čijih izbjegavanja se smatra prekršiocem Allahovog prava.

Nije isto kada se preporučuje neki postupak kao opća vrijednost i kada se propisuje isti postupak kao vjerski imperativ poput drugih obaveznih ibadeta u ovoj vjeri. Prilikom pisanja ovog djela uglavnom sam se trudio da svijetle primjere islamske tradicije čitaocu prikažem na jedan prihvatljiv i zanimljiv način. 

Muhammed el-Gazali

 

Autor

Muhammed el-Gazali

Uvez

Tvrdi

Format

A5

Broj stranica

302