Komentar 40 nevevijevih hadisa
Komentar 40 nevevijevih hadisa
Komentar 40 nevevijevih hadisa

Komentar 40 nevevijevih hadisa

Redovna cijena €24,90 €0,00 Jedinična cijena po
. .

Autor Hajrudin Tahir Ahmetović, u knjizi Komentar 40 Nevevijevih hadisa pridržavao se sljedećeg redoslijeda:

1. U Uvodu prije komentara spomenuli smo kratku biografiju imama Nevevija, rahimehullahu te‘ala, spominjući osnovne podatke iz njegovog života: ime, rođenje, traženje znanja, učitelje i učenike, naučna dostignuća, djela koja je iza sebe ostavio, šta su drugi učenjaci rekli o njemu i njegovu smrt.

2. U Uvodu smo spomenuli i hadis o vrijednosti skupljanja, dostavljanja i podučavanja drugih 40 hadisa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, zbog kojeg su nastala brojna djela koja u sebi sadrže 40 hadisa, od kojih smo neka i spomenuli. Komentar 40 Nevevijevih hadisa

3. Ukratko smo pojasnili razlog i način nastajanja knjige Komentar 40 Nevevijevih hadisa i datum njegovog privođenja kraju.

4. Svakako tu je nezaobilazan i predgovor imama En-Nevevija, kojeg smo naveli i osvrnuli se na pojedine njegove detalje. Komentar 40 Nevevijevih hadisa

5. Na kraju Uvoda spomenuli smo najbitnije termine iz hadisa da bi razumijevanje ovog i drugih hadiskih dijela bilo lakše i potpunije.

6. Na početku komentara hadisa, uvijek smo spomenuli prvo hadis na arapskom jeziku kako bi pružili mogućnost onome koji želi da ih nauči napamet. Te hadise na arapskom jeziku izdvojili smo zasebno na prvoj stranici komentara svakog hadisa.

7. Zatim smo naveli tekst hadisa, tj. njegov prijevod. Nastojalismo da što tačnije i približnije prevedemo tekst hadisa vraćajući se na pojašnjenje riječi hadisa u postojećim komentarima. Stoga, vjerovatno ćete naići na određene razlike između ovog prijevoda i dosadašnjih postojećih prijevoda.

8. Nakon prijevoda hadisa, kako bi ovo djelo dobilo svoju ljepšu i potpuniju sliku, spomenuli smo kratku biografiju prenosioca hadisa. Ako bi se prenosioci hadisa ponavljali, kratko bismo naveli u kojem hadisu je spomenuta njegova detaljnija biografija. Komentar 40 Nevevijevih hadisa

9. Zatim smo pristupili izvodu hadisa. U većini slučajeva imam En-Nevevi, rahimehullahu te‘ala, spominjao bi imenom jednog ili dvojicu učenjaka hadisa koji su zabilježili dotični hadis, a zatim bi kratko rekao da ga bilježe i drugi.

Mi smo se, Allahovom dozvolom, potrudili da spomenemo i druge učenjake hadisa koji su zabilježili spomenute hadise, naročito kod hadisa koje ne bilježe imam Buhari i Muslim, r.a. Komentar 40 Nevevijevih hadisa

10. Nakon toga, kod svih hadisa koje ne bilježe imam El-Buhari i Muslim, spominjali smo ocjenu hadisa.

U tu svrhu spominjali smo ocjene ranijih islamskih učenjaka, poput: imama Ahmeda, Et-Tirmizija, El-Hakima, Ibnus-Salaha, En-Nevevija, Ibnul- Mulekkina, Hafiza Ibn Hadžera, El-Ukajlija, Ez-Zehebija, Ibn Hazma, Ibn Abdulberra, Ibn Abdulhadija, Ibn Redžeba, i drugih, ali smo spominjali, uglavnom na kraju, i ocjene potonjih učenjaka, poput: šejha Albanija, Šu‘ajba el-Arnauta, Abdulkerima Hudajra, Abdullaha es-Sa‘da i šejha Abdul-Aziza Merzuka et-Tarifija.

Kod slabih hadisa nastojali smo spomenuti razlog njihove slabosti. Komentar 40 Nevevijevih hadisa

11. Poslije ocjene hadisa spomenuli smo važnost i značaj hadisa. Tu smo uglavnom spominjali govore raznih komentatora Četrdeset Nevevijevih hadisa ili smo važnost hadisa vraćali na samu sadržinu hadisa koja u većini slučajeva najbolje i govori koliku pažnju treba posvetiti hadisu. Komentar 40 Nevevijevih hadisa

12. Zatim smo kratko spomenuli temu hadisa pri čemu smo se vraćali na riječi današnjeg islamskog velikana i autoriteta, šejha Abdurrahmana b. Nasira el-Berraka, Allah ga čuvao i podario mu Džennet Firdews za hizmet koji čini islamu i muslimanima. Komentar 40 Nevevijevih hadisa

13. Nakon toga kratko smo spomenuli pojašnjenje riječi u hadisu i pristupili kratkom komentaru hadisa iz bojazni da ovo djelo ne bude opširno.

14. Poslije kratkog komentara hadisa na red dolazi najvažniji i najkorisniji dio ove knjige a to su poruke i pouke hadisa, koristi koje proizilaze iz hadisa, ono što se može zaključiti iz hadisa. Prilikom pisanja tih koristi i izvođenja zaključaka koristili smo više od 30-ak komentara islamskih velikana, a ponajviše među njima komentar šejha Muhammeda b. Saliha el-Usejmina i šejha Abdur- rahmana b. Nasira el-Berraka.

15. Zatim smo spomenuli uglavnom po jedno pravilo koje proizilazi iz dotičnog hadisa. U tu svrhu vraćali smo se na djelo Hula- satul-fevaid vel-kavaid min šerhil-Erbe‘inen-Nevevijje istaknutog učenjaka Abdullaha Furejha.

16. Kod pojedinih hadisa, s obzirom na važnost teme o kojoj oni govore, spominjali smo i druge šerijatske tekstove, kao i govore naših prethodnika i islamskih učenjaka o toj temi, te savjete kako dotičnu osobinu izgraditi kod sebe. U tu svrhu najviše smo se okoristili komentarom šejha Sulejmana Luhejmida, Allah ga poživio u imanu i dobrim djelima. Komentar 40 Nevevijevih hadisa

17. Kod pojedinih hadisa spominjali smo i povod izricanja hadisa, iako je to sasvim rijetko zbog posebnosti ove discipline.

18. Na kraju smo obavezno kod svakog hadisa naveli po nekoliko pitanja za ponavljanje kako bi se ovo djelo pomno iščitavalo i što više usvojilo.

19. Nakon komentara svih hadisa, radi upotpunjavanja koristi, spomenuli smo biografiju učenjaka hadisa iz čijih zbirki je imam En-Nevevi, rahimehullahu te‘ala, preuzeo hadise.

20. Poslije toga spomenuli smo najbitnije termine koji se spominju u hadisko terminologiji, a od kojih se neki spominju i u ovoj knjizi, kako bi se oni koji žele detaljnije izučavati hadis upoznali s tim najosnovnijim terminima hadiske nauke.

21. Na kraju ovog djela, spomenut je sened/lanac prenosilaca za ovu knjigu koju prenosim od svojih učitelja sve do imama En-Nevevija.

Autor

Hajrudin Tahir Ahmetović

Uvez

Tvrdi

Format

B5

Broj stranica

526