Sultan Mehmed el-Fatih

Sultan Mehmed el-Fatih

Redovna cijena €14,90 €0,00 Jedinična cijena po
. .

 Knjiga Sultan Mehmed el-Fatih pravično govori o Mehmed Fatihu, Osvajaču Konstantinije i Potčinitelju Bizantije, o njegovim slavnim precima koji su živjeli sa islamom i preselili na putu uzdizanja Allahove riječi. Ona nudi čitaocu biografiju Osmana I, Orhana, Murata I, Bajazida I, Mehmeda Čelebije, Murata II i Mehmeda Fatiha, tretirajući njihove osobine, pravac koji su slijedili, kako su u skladu sa Allahovim zakonima gradili državu postepeno i ustrajno, na koji način su obezbjeđivali uslove za jačanje i materijalno i duhovno u tome ustrajali, periode kroz koje je prolazila država, kao i kako je osvajanje Konstantinije bilo rezultat kumulativnog truda učenjaka, pravnika, predvodnika i vojske u cijelom toku vremena, kroz stoljeća. Ova knjiga čitaoca upoznaje sa time da je osmansko buđenje u periodu sultana Mehmeda Fatiha obuhvatalo sva polja – polja nauke, politike, privrede, medija i ratovanja.

Knjiga Sultan Mehmed el-Fatih navodi čitaoca da razmisli o nekim Allahovim zakonima koji se odnose na zajednice, narode i izgradnju država. Ona uka- zuje na utjecaj primjene Allahovog vjerozakona u Osmanskoj državi za vrijeme sultana Mehmeda Fatiha i poziva čitaoca da s dubokim razmišljanjem pristupu Allahovoj Knjizi i sunnetu Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako bi razumio preporod naroda i izgradnju država i na taj način stekao temeljnu spoznaju o utjecaju Allahovih zakona na čovjeka, univerzum i sve postojeće.

 

Autor

Dr. Muhammed es-Sallabi

Uvez

Tvrdi

Format

A5

Broj stranica

202