Dostava iz Austrije u sve zemlje svijeta.
Dostava iz Austrije u sve zemlje svijeta.
Korpa 0
Tajne kur'anskog izraza
Tajne kur'anskog izraza

Tajne kur'anskog izraza

Redovna cijena €16,90 €0,00 Jedinična cijena po
. .

Što se čovjek više druži sa Kur’anom, učeći ga napamet, čitajući ga i proučavajući, sve više zapaža kur’anske mudrosti, njegove pouke i poruke, kao i njegov jedinstveni izražajni stil i nedostižnu formu. Oni koji hodaju blagoslovljenim putem učenja Kur’ana napamet, konstantno opažaju specifičnu formu kur’anskog izražavanja i često sebi postavljaju pitanje: zbog čega je Uzvišeni Allah u ovom ajetu upotrebio baš ovaj izraz, a u drugom sličnom ajetu neki drugi izraz? Kakva se mudrost i pouka iza toga krije?

Upravo, iz znatiželje tragalaca za kur’anskim znanjem, kao i potrebe za poznavanjem detalja kur’anskog izraza, nastala je ideja za priređivanjem jednog naučnog djela koje bi ponudilo odgovore na navedena pitanja, na temelju naučnog istraživanja i rada klasičnih i savremenih islamskih učenjaka.

Uvaženi šejh, dr. Salih Et-Turki, izdvojio je specifična kur’anska mjesta čiji su ajeti slični po svojoj formi, i u serijalu predavanja pod nazivom لطائف القرآن الكريم / “Tajne kur’anskog izraza” ponudio vrlo zanimljiva tefsirsko-jezička pojašnjenja, koja nekada dotiču i druge oblasti islamskih znanosti, poput akaida i fikha. Šejh Et-Turki je svoja izlaganja potkrepio dokazima iz Kur’ana, sunneta, govora ashaba, tabiina, kao i govorom najpoznatijih komentatora Kur’ana Ibn Kesira, Ibn Džerira, Es-Sujutija, Kurtubija, El-Begavija, El-Kirmanija, Es-Sa’dija, Ibn Ašura, i drugih, Allah im se smilovao, što dovoljno govori o naučnoj vrijednosti njegovog rada.

Nema sumnje da će ova knjiga biti od velike koristi tragaocima za znanjem, učenicima i studentima islamskih znanosti, a posebno onima koji uče Kur’an napamet. Ona im može pojasniti značenja izražajnih formi kod sličnih ajeta i time im olakšati pamćenje navedenih ajeta i otkloniti im poteškoće u pravilnoj reprodukciji naučenih ajeta.

 

Autor

Salih et-Turki

Uvez

Tvrdi

Format

A5

Broj stranica

264